Maria Lichtmis

Maandag 2 februari vierden we bij Kinderopvang ‘t Pippi Huis Maria Lichtmis.