Contracten, openingstijden en tarieven

Contracten

‘t Pippi Huis biedt ouders de mogelijkheid om te kiezen tussen contracten die zijn gebaseerd op het benodigde aantal opvangweken per jaar, met een minimale afname van 46 weken:

 • 46 weken opvang per jaar op basis van 10 of 11 uur opvang per dag
 • 48 weken opvang per jaar op basis van 10 of 11 uur opvang per dag
 • flexibele opvang per week op basis van minimale afname van 10 uur per week (minimale afname van een jaar opvang) op basis van een aangepast tarief
 • 46 weken opvang per jaar op basis van 10 uur opvang per dag voor kinderen met een zorgvraag (eet- en slaapproblemen, kenmerken uit het autistisch spectrum, concentratieproblemen). Deze vorm van opvang kan ( i.v.m. de specifieke begeleiding) voor een deel worden vergoed uit het PGB (persoonsgebonden budget). Wij kunnen helpen bij de aanvraag.
Weekendopvang

1 x per maand is ’t Pippi Huis open van vrijdag tot zondagmiddag

Sluitingsweken
 • ‘t Pippi Huis is 48 weken per jaar open, dus 4 weken per jaar gesloten: in de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en twee weken in de zomervakantie.
 • Ieder jaar wordt voor 1 november bekend gemaakt welke exacte sluitingsweken dat zijn.
 • Tevens zijn wij gesloten op nationaal erkende feestdagen.
 • Ouders die een contract hebben van 46 weken, dienen een maand van te voren aan te geven wanneer zij geen gebruik van de opvang wensen te maken.
Openingstijden

Standaard openingstijden van 08.00-18.00 uur (10 uur)
Verlengde openingstijden van 7.30-18.30 uur (11 uur)

Tarieven

Het bruto-uurtarief is € 8.15 per uur en is inclusief:

 • warme biologische verse maaltijd
 • eko-luiers en doekjes
 • muziek op schoot
 • uitstapjes (o.a. boerderij t Geertje, Meijendel, Delftse hout)
 • 2 vaste leidsters per dag
 • observatie-gesprek met verslaglegging
 • jaarfeesten
 • inhalen van 2 dagen bij ziekte binnen 6 weken na de ziektedag
 • thema avonden
 • overdracht naar basisschool door persoonlijke overdracht aan de leerkracht
 • wij gebruiken ergonomische draagzakken (ouders mogen deze ook meenemen)

De intake, startevaluatie, observatie en exit-gesprekken (overdracht basisschool) vinden bij de ouders thuis plaats.

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de overheid meebetaalt aan de kosten van kinderopvang. De bruto uurprijs is dus niet de uurprijs die u zelf betaalt. Zelf betaalt u de netto prijs. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen en is lager dan de bruto prijs.