Contracten, openingstijden en tarieven

Contracten

De meeste kinderdagverblijven zijn 52 weken open echter in de praktijk nemen ouders gemiddeld minder weken af. ‘t Pippi Huis speelt in op deze maatschappelijke behoefte en  biedt ouders de mogelijkheid om te kiezen tussen contracten die zijn gebaseerd op het benodigde aantal opvangweken per jaar, met een minimale afname van 46 weken:

 • 46 weken opvang per jaar op basis van 10  uur opvang per dag
 • 48 weken opvang per jaar op basis van 10 uur opvang per dag
 • flexibele opvang per week op basis van minimale afname van 10 uur per week (minimale afname van een jaar opvang) op basis van een aangepast tarief
 • Periodiek opvang voor  kinderen met een zorgvraag (eet- en slaapproblemen, kenmerken uit het autistisch spectrum, concentratieproblemen). Deze vorm van opvang kan voor een deel worden vergoed uit het PGB (persoonsgebonden budget). Wij kunnen helpen bij de aanvraag.
 • Ouders betalen een vast maandbedrag afhankelijk van hun contract.
Weekendopvang

1 x per maand is ’t Pippi Huis open van vrijdag tot zondagmiddag

Sluitingsweken
 • Wij zijn 48 weken per jaar open. 
 • Wij maken elk jaar in november bekend welke exacte sluitingsweken dat zijn.
 • Wij zijn gesloten op nationaal erkende feestdagen en in sommige schoolvakanties.
Openingstijden

Standaard openingstijden van 08.00-18.00 uur (10 uur)
Verlengde openingstijden van 7.30-18.30 uur (11 uur)

Tarieven

Het bruto-uurtarief is minimaal € 8.20 (standaard) en maximaal 8,50 (flexibel) per uur en is inclusief:We maken een offerte cq maandberekening op aanvraag.

 • warme biologische verse maaltijd
 • eko-luiers en doekjes
 • muziek op schoot
 • wekelijkse uitstapjes (o.a. Kinderboerderij, Delftse hout)
 • 2 vaste leidsters per dag
 • observatie-gesprek met verslaglegging
 • viering jaarfeesten
 • thema/ouderbijeenkomst/avond
 • overdracht naar basisschool 
 • gebruik van ergonomische draagzakken (ouders nemen deze mee)

De intake, startevaluatie, observatie en exit-gesprekken (overdracht basisschool) vinden bij de ouders thuis plaats.

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de overheid meebetaalt aan de kosten van kinderopvang. De bruto uurprijs is dus niet de uurprijs die u zelf betaalt. Zelf betaalt u de netto prijs. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen en is lager dan de bruto prijs.