Groepsgrootte

We houden de groepsgrootte klein. Bij kinderopvang ‘t Pippi Huis in Rijswijk plaatsen wij maximaal 8 kindjes per dag. Er zijn twee vaste leidsters die een groot deel van de dag samenwerken. Tussen 09.30 en 16.30 uur zijn altijd twee leidsters aanwezig. Soms begint een leidster vroeger of blijft langer. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte, het aantal kindjes, de leeftijdsopbouw en de temperamenten van de kindjes. Zijn er kinderen met extra zorg dan worden de beroepskrachten ondersteund door een gedreven vrijwilligster of stagiair. Zo krijgen de kinderen de aandacht die zij verdienen.